Ο Συνεταιρισμός

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας.

Τα γραφεία του Συνεταιρισμού στεγάζονται στην οδό Λεωνίδου 7, στην πόλη της Λαμίας.

Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποείται στη Συγκέντρωση Δημητριακών (Σιτάρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος) καθώς και στη συγκέντρωση και επεξεργασία Βάμβακος και Γάλακτος.
 

Αριθμός Μητρώου 0804005